SVENSK MEDIETEXT AB
Telefon vx 08-22 04 00  |  Epost: post@medietext.se

BESTÄLLNING AV UPPDRAG
Fyll i blanketten och klicka på skicka-knappen. Flytta mellan fälten genom att trycka på TABB.

BESTÄLLARE


Namn                                                          Företag                                                       Organisationsnummer
       
E-postadress                                               Telefon                                                        Faktureringsadress
       

UPPDRAG


Beställningen gäller
                   
Inkopiering (inbränning) av texter innebär videoproduktion 
                                                                                            
Beskrivning av beställningen                  
                                 
  

Projektets/programmets/filmens titel                           Antal avsnitt                                                    Längd (per avsnitt)
          
Originalspråk                                                               Målspråk
   
Arbetsmaterial tillgängligt i följande format               Arbetsmaterial tillgängligt datum   
   
Slutmaterialet önskas i följande format                    Slutmaterialet önskas datum