SVENSK MEDIETEXT AB
Telefon vx 08-13 40 00  |  Epost: order@medietext.se

BESTÄLLNING AV UPPDRAG
Fyll i blanketten och klicka på skicka-knappen. Flytta mellan fälten genom att trycka på TABB.

BESTÄLLARE


Namn Företag Organisationsnummer
     
E-postadress Telefon Faktureringsadress

 

UPPDRAG


Beställningen gäller
                   
Inkopiering (inbränning) av texter innebär videoproduktion 
                                                                                            
Beskrivning av beställningen                  
                                 
  

Projektets/programmets/filmens titel Antal avsnitt Längd (per avsnitt)
Originalspråk                                                          Målspråk  
 
Arbetsmaterial tillgängligt i följande format  Arbetsmaterial tillgängligt datum  
 
Slutmaterialet önskas i följande format  Slutmaterialet önskas datum