Kontakta Oss
T: 08-22 04 00
@: post@medietext.se
Våra Tjänster

I en värld där undertextning ofta blir roliga historier på fester och middagar måste någon ta textning på allvar. Det gör vi. Undertexter är de mest lästa texterna – och det gör att man kan ställa krav på språket i dem. Vi vill vända utvecklingen på den kommersiella marknaden där prispress och låga arvoden har lett till en kvalitetsförsämring som är tydlig för alla som tittar på TV och film.

I stället för att tala om hur många språk vi kan översätta till, framhåller vi gärna hur viktigt det är att det låter rätt på målspråket. Och att fackkunskapen finns där. En av våra översättare skulle kunna breda ut sig i timmar om nyanserna i det engelska klassamhället – något man måste förstå sig på om man ska översätta Downton Abbey, eller om hur man inte kan översätta Nobelföreläsningar utan djupare insikter i till exempel fysik. Vi är mer intresserade av innehållet i texterna än att skryta om hur snabbt vi kan klara en deadline. Det är därför vi är anlitade av kunder som SVT, TV4, kulturkanalen Axess TV samt danska Verdens TV på TV-sidan, och Walt Disney Company Nordic, UIP, Kasinok, Sony Pictures, Svenska Filminstitutet och SF Film på filmsidan.

There are certainly many languages we can translate from or into, yet we prefer to speak of the importance of each individual target language and picking the right translator for the task. Some of our translators could talk for hours about the nuances of spoken English in Britain’s class society – an essential skill for translating Downton Abbey; others have deep knowledge of physics – essential for translating certain Nobel lectures. Quality in content is as important as meeting deadlines. This is why our clients include, among others, the TV broadcasters SVT, TV4, the Axess culture channel and Denmark’s Verdens TV, and film distributors Walt Disney Company Nordic, UIP, Sony Pictures, the Swedish Film Institute and SF Studios.

 1. Svensk Medietext startades 2006 med ett klart och tydligt syfte: att lyfta nivån på film- och tv-översättning. Att erbjuda både publiken och film- och tv-branschen den översättning som bra filmer och tv-program förtjänar. Vi betraktar undertextare som en kvalificerad yrkesgrupp och översättning och textning som ett hantverk. Det innebär att vi sedan starten har prioriterat goda villkor och en ersättning till våra översättare och undertextare som innebär att de kan göra bästa möjliga jobb. Hos oss är en översättare inte ensam med sin text. Alla översättningar granskas av en redaktör som tillsammans med översättaren sedan gör en slutversion. Och vi tummar aldrig på vår huvudregel: vi tar textning på allvar.

  Svensk Medietext, SMT, took off in 2006. Our aim was very clear: to improve the standard of film and television translation; to offer cinema audiences and television viewers, and the film and TV industry, the translation that good films and TV programmes deserve. We see subtitlers as qualified craftsmen, and translating and subtitling as a craft. This led to, from the outset, our giving priority to good conditions and wages that match the task for our translators and subtitlers, allowing them to give of their best. At SMT, translators don’t work on their own; all work is gone through by an editor who then co-operates with the translator in producing a final version. We never cut corners; we always follow our maxim: Take subtitling seriously. It is partly due to this that Swedish Television, SVT, has made us their chief translation and subtitling supplier.

 2. I en värld där undertextning ofta blir roliga historier på fester och middagar måste någon ta textning på allvar. Det gör vi. Undertexter är de mest lästa texterna – och det gör att man kan ställa krav på språket i dem. Vi vill vända utvecklingen på den kommersiella marknaden där prispress och låga arvoden har lett till en kvalitetsförsämring som är tydlig för alla som tittar på TV och film.

  I stället för att tala om hur många språk vi kan översätta till, framhåller vi gärna hur viktigt det är att det låter rätt på målspråket. Och att fackkunskapen finns där. En av våra översättare skulle kunna breda ut sig i timmar om nyanserna i det engelska klassamhället – något man måste förstå sig på om man ska översätta Downton Abbey, eller om hur man inte kan översätta Nobelföreläsningar utan djupare insikter i till exempel fysik. Vi är mer intresserade av innehållet i texterna än att skryta om hur snabbt vi kan klara en deadline. Det är därför vi är anlitade av kunder som SVT, TV4, kulturkanalen Axess TV samt danska Verdens TV på TV-sidan, och Walt Disney Company Nordic, UIP, Kasinok, Sony Pictures, Svenska Filminstitutet och SF Film på filmsidan.

  There are certainly many languages we can translate from or into, yet we prefer to speak of the importance of each individual target language and picking the right translator for the task. Some of our translators could talk for hours about the nuances of spoken English in Britain’s class society – an essential skill for translating Downton Abbey; others have deep knowledge of physics – essential for translating certain Nobel lectures. Quality in content is as important as meeting deadlines. This is why our clients include, among others, the TV broadcasters SVT, TV4, the Axess culture channel and Denmark’s Verdens TV, and film distributors Walt Disney Company Nordic, UIP, Sony Pictures, the Swedish Film Institute and SF Studios.

 3. Vi ser undertextning som ett kvalificerat yrke, ett hantverk, där översättarnas fackkunskaper är avgörande. Vi har översättare med specialkunskaper inom ämnesområden som täcker allt från vetenskap som fysik, kemi och medicin till sport och fritid som fotboll, motorsport och bergsklättring. Vi har översättare som kan översätta de mycket små (men geografiskt närliggande) språken isländska och samiska såväl som stora språk som spanska, franska eller kinesiska. Vad gäller målspråk har vi fokuserat på de nordiska språken, där vi erbjuder språkpaket, även om vi dagligen också översätter till engelska och regelbundet till andra större språk. Svensk Medietext bemannar även nyhetsöversättningen på Skandinaviens största tv-kanal TV4. När det gäller den ökande efterfrågan av direkttextning för döva och hörselskadade, är vi den enda aktören på den svenska kommersiella marknaden.

  We see subtitling as a qualified profession, a craft, in which the competence of the translator should match the content of the project. We have translators with specialised knowledge within more or less all subjects from physics, chemistry and medicine to sports and hobbies like football (both kinds!), car racing and mountaineering.

  We have translators who can translate from neighbouring languages, spoken by relatively few, like Icelandic and Sámi, to major tongues like Spanish, French and Chinese. As for target languages, we concentrate on the Nordic languages, offering ‘language packages’ covering the whole region. Moreover, we translate daily into English and frequently into other major languages. Our translators who crew the news and sports departments of Scandinavia’s largest broadcaster, TV4, have to be able to deal with stress and very tight deadlines. When it comes to the growing demand for live subtitling for the hard of hearing, Svensk Medietext is the only commercial provider in Swedish.

  • Översättningstextning, där vi översätter åt TV, bio och dvd till svenska och andra språk.
  • När det gäller biotextning kan vi tillhandahålla hela processen från översättning till framställning av färdigtextad DCP.
  • Textning för hörselskadade, där vi kan erbjuda fullständigt anpassad svensktextning av förinspelat material, men även resurser att texta i direktsändning, d v s direkttextning för direktsänd tv eller webbsändning. Då textas orden samtidigt som de sägs med hjälp av en av våra skickliga textare och snabbskriftstangentbordet Velotype/Veyboard.
  • Textning för webbsidor och mobiler. Vi levererar textade videofiler för en rad olika ändamål som webb-tv, mobiler eller läsplattor.
  • Grafisk textning för produktioner där det ställs höga krav på den grafiska kvaliteten gällande undertexten (t ex typsnitt eller textplacering), då vi kan leverera en färdigtextad master med inbrända texter.
  • När det gäller film kan vi också stå för fullständiga dvd-produktioner där vi lägger in undertexter på flera språk, formger menyer och gör kapitelindelning.
  • Nyhetsöversättning, där våra översättare sitter på plats på nyhetsredaktionerna och snabbt översätter inkommande nyhetsklipp från världens alla språk.
  • Liveöversättning, den mest avancerade form av översättningstextning som förekommer. Med bara några sekunders fördröjning kan vi översätta och undertexta en direktsändning.
  • Teatertextning, där vi översätter och/eller textar till vissa föreställningar då besökaren får en liten bildskärm i handen eller laddar ner en app till sin smartphone för att läsa texten.
  • Postproduktion. En viktig del i Medietexts arbete är att smälta samman det språkliga med det tekniska. Vi ser därför till att erbjuda avancerade tjänster inom postproduktion och vi har en egen studio i våra lokaler.
  • Vi kan även bistå med genomarbetade och faktagranskade svenska speakeröversättningar till utländska dokumentärer. Här kan vi även erbjuda hela processen med bearbetning: översättning, grafikering med svenska skyltar, inspelning av svensk speakerröst och slutmix.
  • Adress  |  Address
   Svensk Medietext AB
   Fyrverkarbacken 25
   112 60 Stockholm
  • Växel  |  Switchboard
   08-13 40 00  |  +46 8 13 40 00
  • E-post  | Email
   post@medietext.se
  • Publikkontakt
   Har du frågor om textning eller språk – eller har du sett något du undrar över? Kontakta oss här.
  • Beställning
   Klicka här för att gå till vårt beställningsformulär.